13, ఫిబ్రవరి 2012, సోమవారం

www.ebay.in లో అనుపమ.

అనుపమ తెలుగు టైపింగ్ ట్యూటర్ మరియు అనుపమ ఇంగ్లీష్ టైపింగ్ ట్యూటర్ ఇప్పుడు www.ebay.in వారి వెబ్ సైటులో అందుబాటులో కలవు. వారి వెబ్ సైటులో Anupama అని సెర్చ్ చేస్తే Anupama Telugu Typing Tutor మరియు Anupama English Typing Tutor ల పేజీకి వెళ్లగలుగుతారు.

అనుపమతో నేర్చుకొండి 24 గంటల్లో తెలుగు టైపింగ్ మరియు ఇంగ్లీష్ టైపింగ్.

Learn English/Telugu Typing in 24 Hours with Anupama. Anupama makes 'Touch Typing' a child's play. You would become a perfect master of Telugu/English Computer Keyboards, by learning Touch Typing with Anupama, in 24 Hours.

కామెంట్‌లు లేవు: