22, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

మాతృభాష దినోత్సవం – అనుపమ తెలుగు టైపింగ్, తగ్గింపు ధరలో...


మాతృభాషా దినోత్సవం సందర్బంగా, మాతృభాషాభిమానులందరికీ అనుపమ 21, 22, 23 పిబ్రవరిన, గొప్ప తగ్గింపు ధరను ప్రకటించింది. వివరాలకు నిన్నటి అనుపమ బ్లాగు పోస్టును చూడండి.

కామెంట్‌లు లేవు: