19, డిసెంబర్ 2008, శుక్రవారం

హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శనలో అనుపమ.

అనుపమ తెలుగు టైపింగ్ ట్యూటర్ హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శనలో అందుబాటులో ఉంది. ఈ సాప్ట్వేర్ ను ప్రాక్టికల్ గా ఉపయోగించి చూసే అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది. అంతేకాక కంప్యూటర్లో తెలుగు రాయడం గురించి, ఇంటర్నెట్ పైన తెలుగు ఉపయోగించే విధానం గురించి, అందుబాటులో ఉన్న తెలుగు ఫాంట్ల గురించి, వివిధ ఇతర సాప్ట్వేర్లలో తెలుగును ఉపయేగించే విధానం గురించి సందేహాలను నివృత్తిచేయడం జరుగుతుంది. ఈ హైదరాబాద్ పుస్తక ప్రదర్శన సందర్బంగా, అనుపమ తెలుగు టైపింగ్ ట్యూటర్ ధరపై ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ కూడా ఇవ్యడం జరుగుతుంది.

కామెంట్‌లు లేవు: