9, ఏప్రిల్ 2008, బుధవారం

C.T.C. లో అనుపమ తెలుగు టైపింగ్ ట్యూటర్

24 గంటలలో ఇన్ స్క్రిప్ట్ కీబోర్డు లేఅవుట్లో తెలుగు టైపింగ్ నేర్పే అనుపమ తెలుగు టైపింగ్ ట్యూటర్ ఇప్పుడు జంటనగరాలలోనే ప్రముఖ కంప్యూటర్ బజార్ అయిన చినాయ్ ట్రేడ్ సెంటర్ (C.T.C.), పార్క్ లేన్, సికింద్రాబాదు లోని అరున్ కంప్యూటర్స్ లో అందుబాటులో ఉంది. తెలుగు టైపింగ్ రాని తెలుగు భాషాభిమానులందరు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని కేవలం 24 గంటలలో ఇన్ స్క్రిప్ట్ కీబోర్డు లేఅవుట్లో తెలుగు టైపింగ్ నేర్చుకోగలరు.

కామెంట్‌లు లేవు: